Klubbadministrasjon

Paradis Tennisklubb (PTK) (Org. nummer: 984640706) flyttet inn i sitt nye hjem i Bergen Tennisarena i september 2013.
(Vilhelm Bjerknes vei 20, 5081 Bergen)

Tlf. (Bergen Tennisarena): +47-56123600 (i betjente åpningstider)
E-post til Paradis Tennisklubb: paradistk@hotmail.com

Styret

Anders Eide (leder)
Ole Martin Skilleås (nestleder)
Monica Mo (styremedlem)
Kenneth Aadland (styremedlem)
Christer Olsen (styremedlem)
Monica Holsen (styremedlem)
Nils Grindheim (styremedlem)
Per Grieg jr. (varamedlem)

Ansvarlig for idrettsnummer og lisenser: Guro Vaagbø
E-post: muttera@me.com

Klubbdokumenter

Strategi- og handlingsplan

Oppsummering Strategi PTK 2017-2025

Årsberetninger

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Back to Top