fbpx

Klubbadministrasjon

Paradis Tennisklubb (PTK), org.nr. 984640706, flyttet inn i sitt nye hjem i Bergen Tennisarena i september 2013, Vilhelm Bjerknes vei 20, 5081 Bergen.

Tlf. (Bergen Tennisarena): +47-56123600 (i betjente åpningstider)
E-post til Paradis Tennisklubb: paradistk@hotmail.com

Styret

Anders Eide (leder)
Christer Olsen (nestleder)
Monica Holsen (styremedlem)
Kenneth Aadland (styremedlem)
Nils Grindheim (styremedlem)
Jeannette Pequeño (styremedlem)
Kjell Ove Røsok (styremedlem)
Matt Duke (styremedlem)
Per Grieg jr. (varamedlem)

Klubbdokumenter

Strategi- og handlingsplan

Oppsummering Strategi PTK 2017-2025

Årsberetninger

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Årsmøteprotokoller

2016
2017
2018
2019
2020

Styremøteprotokoller

Ihht. nye retningslinjer fra NIF offentliggjøres referater fra styremøter avholdt f.o.m. 1. januar 2020. På grunn av koronasituasjonen vil signert versjon av referatene bli publisert på et senere tidspunkt.

Referat ekstraordinært styremøte PTK 200121
Referat styremøte PTK 200128
Referat styremøte PTK 200220
Referat ekstraordinært styremøte PTK 200315
Referat ekstraordinært styremøte PTK 200322
Referat ekstraordinært styremøte PTK 200329
Referat styremøte PTK 200419
Referat styremøte PTK 200514
Referat styremøte PTK 200608
Referat styremøte PTK 200616
Referat styremøte PTK 200623

Back to Top